Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Keuzes na corona

Zien we lichtpuntjes nu het einde van de coronacrisis in zicht komt? Kunnen we binnenkort echt weer met meer mensen bij elkaar komen of ergens gewoon samen een kop koffie drinken op een terras? Nemen we iets positiefs mee richting de zomer? Iets wat we het afgelopen jaar hebben opgepakt, zoals het beroemde Ommetje van Erik Scherder? Of iets dat we niet verwacht hadden, bijvoorbeeld het ontstaan van een leuke intervisiegroep die ook heel goed online bleek te werken?

De wereld is in het afgelopen jaar drastisch veranderd. Het effect van de coronacrisis is overal voelbaar. We hebben mensen om ons heen verloren en er kampen nog steeds velen met allerlei fysieke klachten als restverschijnselen van de ziekte. In de zorg is de rek er uit, is het ziekteverzuim torenhoog en ziet men een toename van het aantal burn-out klachten. De werkdruk is te hoog in deze sector, zoals ook in het onderwijs, de IT en het transport. In de overige sectoren konden velen stug (thuis) doorwerken, maar er zijn ook vakgebieden waarin men zich te pletter verveelde het afgelopen jaar. Mensen in de horeca en cultuur zitten massaal thuis te wachten tot de maatschappij weer ‘open’ mag en hebben intussen een verhoogde kans op een bore-out.

Veerkracht

In al deze ellende zien we echter toch ook tekenen van veerkracht. De coronacrisis heeft ook gezorgd voor meer tijd voor bezinning op de toekomst, meer aandacht voor het milieu en bewustwording over een gezonde leefstijl. Allerlei nieuwsitems gaan over meer bewegen, meer ontspannen en pauzes nemen en over gezonde voeding.
Ook al is de arbeidsmarkt totaal veranderd, de werkloosheid is na het rampjaar 2020 weer iets gedaald, onder andere doordat er mensen uit de horeca en de cultuur naar de zorg zijn overgestapt. Er worden gelukkig weer wat meer vacatures gepubliceerd en dat begint dan meestal met functies op het gebied van HR en Recruitment. Als deze medewerkers weer geworven worden, dan is dat een teken dat bedrijven weer gaan groeien.

Het is tijd voor balans opmaken en (her)oriënteren, maar nieuwe keuzes maken is niet altijd even makkelijk. Ik kan uit eigen ervaring spreken. Na weken van worsteling met het vraagstuk heb ik besloten om met mijn vrijwilligerswerk te stoppen waarin ik toch enkele jaren met veel plezier actief ben geweest. De verhouding tussen betaald en vrijwilligerswerk en een te volle agenda klopten niet meer. En wat komt hiervoor in de plaats? Meer bewegen en meer naar buiten! Met een positief effect op mijn werk en mijn conditie.

Knopen doorhakken

Vraag jij je ook wel eens af hoe je je kwaliteiten verder kunt ontwikkelen? Binnen welke sector, soort organisatie en cultuur je je talenten wil inzetten? Waarvan krijg je energie en word je blij? Hoe kun je meer zelfvertrouwen opbouwen? Hoe kun je je grenzen stellen om een goede balans tussen werk en privé te bereiken?
Dan is het is handig om nu alvast een plan te hebben voor de nieuwe arbeidsmarkt die er over een paar maanden ontstaat als we allemaal gevaccineerd zijn. Wat een opluchting zal het zijn om dan weer meer bewegingsvrijheid en meer mogelijkheden te krijgen. Hoe ga je je leven en je werk dan aanpakken?

Als je worstelt met een van deze vragen en welk soort werk het beste bij jou past en hoe je dit kunt combineren met je andere levensgebieden, neem dan een keer vrijblijvend contact op. We gaan samen verkennen waar nieuwe kansen liggen!
Als coach heb ik allerlei werkvormen en loopbaaninstrumenten om met vragen over leven en werk aan de slag te gaan. Deze instrumenten geven inzicht in persoonlijke waarden, talenten, drijfveren en interesses. Je krijgt weer zicht op datgene waar jij energie van krijgt. Het resultaat is opluchting, er valt een last van je schouders, je krijgt weer helderheid in het vraagstuk en de mogelijke oplossingen. En het geeft mij veel voldoening om jou een duwtje in de rug te kunnen geven om nieuwe stappen te zetten. Het mes snijdt dus zeker aan twee kanten. Laat me weten of je hulp nodig hebt bij loopbaan- of leefstijlvragen en maak gezonde keuzes!

Marian Leenders, april 2021

Bevlogenheid in de knel

Toen Patrick zes jaar geleden met zijn baan startte op een binnendienst bij een technisch bedrijf leken de taken hem leuk en uitdagend, maar de praktijk ziet er nu heel anders uit. De accountmanagers komen met veel meer opdrachten terug dan men intern kan bolwerken. De medewerkers in de service en techniek lopen voortdurend achter op de planning en er worden steeds meer fouten gemaakt. Het gevolg van deze onderbezetting is dat de stress op alle afdelingen huizenhoog is. De organisatie is wel op zoek naar geschikte nieuwe technici, maar die zijn steeds moeilijker te vinden in deze krappe arbeidsmarkt. Zelfs uitzendbureaus kunnen bijna geen kandidaten leveren.

Doodmoe
Patrick komt bij mij met de vraag of we samen kunnen kijken naar zijn gebrek aan energie op het werk de laatste tijd. Hij baalt van zijn eigen negativiteit, maar kan het niet tegenhouden nu zijn collega’s altijd zo kort aangebonden zijn en zijn leidinggevende zo weinig beschikbaar is voor werkoverleg. Hij voelt zich in zijn functie totaal niet meer op zijn plek. De eerste paar maanden van het jaar heeft Patrick veel overgewerkt om het werk af te krijgen, maar na een tijdje kreeg hij ruzie met zijn partner dat hij altijd zo laat thuis was. Dus nu moet hij dit werk echt in 8,5 uur per dag zien af te krijgen. Hij komt vaak doodmoe thuis en voelt zich in het weekend regelmatig ziek en futloos.

Tijdens de eerste sessie nodig ik hem uit een overzicht van zijn takenpakket op te stellen. Ik vraag hoe hij zijn werk moet doen en onder welke omstandigheden. Patrick regelt vanuit de binnendienst alles voor de accountmanagers in de buitendienst. Die zijn altijd onderweg naar de klanten. Als zij terugkomen met nieuwe orders, stelt hij de offertes op en bestelt de benodigde materialen bij de leveranciers. Ook moet hij de facturen sturen van mankracht en materialen die bij de klanten per project nodig zijn en daarnaast moet hij ook klachten afhandelen.

Werkenergie Analyse
Ik bied hem aan een Werkenergie Analyse in te vullen. Dit is een korte vragenlijst met zowel open als gesloten vragen over de persoonlijke stress- en energiebronnen. Tijdens de volgende afspraak bespreken wij de rapportage. Hieruit blijkt dat Patrick momenteel niet zo toegewijd en vitaal is als voorheen en zich niet zo betrokken voelt. Aspecten in het werk waarvan je zou verwachten dat hij er wat invloed op zou kunnen uitoefenen, vallen laag uit en leveren veel stress op. Doelen van de organisatie zijn niet meer zijn persoonlijke doelen en mensen van wie hij hoopte steun te kunnen krijgen, beperken zich vooral tot hun eigen taken en werkgebied en werken niet goed samen.

Tenslotte wordt door zijn antwoorden op de open vragen duidelijk dat hij 75 % van zijn tijd bezig is met taken die energie vragen en slechts 25 % met taken die energie opleveren. Van de voldoening en werkflow die hij vroeger had, is weinig over. De rapportage van de Werkenergie Analyse is zo confronterend, dat hij er helemaal duizelig van wordt. Voor hem ligt in de rapportage de bevestiging dat zijn tijd en energie momenteel naar de verkeerde dingen gaan.

Actieplan
We vervolgen met het deel van de rapportage waarin hij zelf op een rijtje kan zetten welke activiteiten spanning geven (bijv. onder hoge druk administratief werk doen), welke hij in een soort routine doet (de facturatie) en welke activiteiten voldoening opleveren (het contact met de leuke accountmanagers en klanten). Voor al deze punten bedenken we een actie. We bespreken welke taken Patrick meer of minder wil uitvoeren om meer energie van het werk te krijgen en om aan het eind van de dag in zijn eigen tijd ook nog leuke dingen te kunnen doen. Als hij zijn tijd meer zou kunnen stoppen in energiegevers en minder in energienemers, dan zou de situatie er in de toekomst wel iets positiever uit gaan zien. Het is tijd om beter zijn grenzen te stellen.

Mogelijk kan hij in overleg met zijn leidinggevende een administratieve taak delegeren aan een van zijn collega’s en vragen of hij eens mee mag naar een klant. Dat zou de samenwerking versterken en het begrip voor hun onderbezetting verhogen. Daarnaast wil hij voorstellen om eens een gesprek te organiseren met het hele team over de onderlinge verhoudingen en de bereidheid elkaar te helpen bij problemen. Ook zou hij van de directie wel eens willen horen waarom er meer werk wordt aangenomen dan de werknemers aankunnen en hoe lang de directeuren nog op deze manier willen doorgaan. Hij mist hierin een visie en een positief geluid van bovenaf. Tenslotte verwacht je dat de medewerkers allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun werk moeten kunnen doen.

We bereiden samen het gesprek voor dat hij volgende week met zijn leidinggevende gaat voeren om deze punten te bespreken, want hiervoor is zeker moed nodig. Hij wil na dit gesprek gaan bepalen of er kans is dat hij de omstandigheden en focus in deze baan in de toekomst voor zichzelf kan verbeteren of dat hij zich wil gaan oriënteren op een andere baan. Het is een spannende tijd voor hem want hij ervaart dit echt als een dilemma.

Resultaat
We zijn nu drie weken verder en hij heeft het gesprek met zijn commercieel manager gevoerd. Hij is enorm opgelucht dat deze leidinggevende zijn situatie toch wel begrijpt. Sterker nog: deze manager heeft uitgesproken dat hij Patrick echt niet kwijt wil en dat hij bereid is binnen het team met taken te schuiven. Hij zal met alle teamleden om de tafel gaan zitten om te bepalen hoe het met ieders energieniveau gaat en wat hij kan doen om de knelpunten op te lossen. Het zou immers best kunnen dat een andere medewerker bepaalde taken die Patrick niet goed meer liggen, graag wil doen.

Al met al is Patrick blij dat hij een paar eerste stappen heeft gezet om zijn situatie te verbeteren. Eerst door het invullen van de Werkenergie Analyse waardoor hij inzicht heeft gekregen in de echte oorzaken van zijn onvrede en daarna door het gesprek dat hij met zijn leidinggevende durfde aan te gaan. Hij ziet de toekomst weer wat positiever tegemoet.

Marian Leenders, november 2018

Wil je ook een Werkenergie Analyse invullen? Neem dan contact met mij op via info@leendersloopbaancoaching.nl!

Voor meer informatie: http://www.werkenergieanalyse.nl

Ander spoor in je loopbaan

Mijn vader had vroeger op zolder een enorm emplacement met Märklin-treintjes die over diverse sporen reden, soms wel drie lagen boven elkaar. Deze plateau’s waren gevuld met huisjes en stationnetjes. Het meeste plezier zat in het knutselen en verplaatsen van rails, wissels en huisjes. Als er dan weer een stukje klaar was, dan konden wij komen kijken welke leuke route de treintjes dit keer namen. Als ik bij tentoonstellingen of musea een dergelijk stukje Madurodam mag bewonderen, dan komt dat beeld van die Märklin-treintjes meteen weer naar boven.

Het verleggen van sporen is een goede metafoor van koerswijzigingen in loopbanen. Als je altijd hetzelfde spoor of dezelfde route volgt, zul je ook altijd dezelfde context zien, dezelfde omgeving, mensen en gebouwen. Maar als je eens een reisje op een zijspoor durft te maken, gaan er andere deuren en landschappen voor je open. Je ziet iets vanuit een ander perspectief.

Zo maakte ik zelf een aantal jaren geleden de stap vanuit de werving en selectie naar het loopbaanvak. Ik heb in mijn eerste banen veel geleerd over het matchen tussen vraag en aanbod, veel gesprekservaring opgedaan en commercieel gevoel ontwikkeld door bij opdrachtgevers te rade te gaan naar welke kandidaten zij op zoek waren. Ik deed vervolgens een extra opleiding om loopbaanadviseur te worden en leerde nog meer diepgang in mijn gesprekken te leggen en mij meer te focussen op de bewustwording bij mijn cliënten van hun eigen talenten, drijfveren en wensen. Bij de zoektocht van deze cliënten naar (ander) werk, kon ik mooi de ervaring uit mijn werving- en selectietijd inzetten en hen ondersteunen bij het opstellen van een goed cv, overtuigende brief en de voorbereiding op het voeren van een enthousiast sollicitatiegesprek.

Door dit spoor te nemen, heb ik meer kennis en ervaring opgedaan en nieuwe vaardigheden ontwikkeld, terwijl ik ook enkele competenties kon gebruiken die ik in de eerste branche nodig had. Daarnaast verdiepte ik mij meer in de problematiek van werkdruk, stress en burnout en de daarbij horende coachmethoden. Zodoende kon ik een nieuwe doelgroep bedienen en behalve individuele gesprekken voeren, ook workshops over dit onderwerp organiseren.

Er zijn talloze voorbeelden van mensen die een nieuw spoor kiezen. Zo ontmoette ik een manager uit een dienstverlenende organisatie die overstapte naar een coördinerende rol bij een gemeente en zodoende kon zij haar voortvarende manier van werken in een andere context toepassen. In mijn coachpraktijk besloot een pedagogisch medewerker uit de gehandicaptenzorg na een loopbaantraject om zich te laten omscholen en werd research analist in een ziekenhuis. Een medewerker in een financiële functie heb ik voorgelegd te solliciteren naar een functie als docent om zijn vakkennis door te geven, mits hij daarnaast een didactische opleiding doet. Hierover denkt hij nog na. Recent heb ik iemand begeleid die van een winkelfunctie is overgestapt naar de functie van content-medewerker op een ICT-afdeling, waardoor zij haar opleiding beter kon benutten. Deze switches kosten natuurlijk tijd en soms bloed, zweet en tranen, want de twijfel sloeg hen ook wel eens om het hart. Zij vroegen zich af: in welke rol kom ik het beste tot mijn recht? Waarin ga ik nieuwe inspiratie vinden? Het verlangen om een nieuwe koers te gaan varen is vaak zo sterk dat ze deze twijfels kunnen overwinnen.

Momenteel bereid ik mijzelf ook weer voor op een nieuw spoor. Ik doe een opleiding in teamcoaching. Ik ben in de afgelopen jaren zoveel mensen tegengekomen die problemen ondervonden die onder meer te maken hadden met patronen en thema’s binnen het team van collega’s. En als een team bereid is te zoeken naar mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren, dan wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. Zijn er onduidelijkheden in gemeenschappelijke doelen, karakters die botsen of systemische invloeden uit de (historie van de) organisatie? Deze thematiek vind ik erg boeiend en de eerste vraagstukken hebben zich al aangediend.

Tegenwoordig heet het verleggen van sporen in je werk met een mooie term ‘jobcrafting’. Als je taken, rollen, relaties, context van samenwerking op een bepaalde manier wijzigt, kan een baan weer meer betekenis krijgen en beter aansluiten op de persoonlijke wensen, vaardigheden en talenten. Jobcrafting kan een middel zijn om gemotiveerd te blijven, nieuwe perspectieven te ontwikkelen en in sommige gevallen om een burnout te voorkomen.

De vragen die hierbij een rol spelen:

• Hoe kun je je enthousiasme en bevlogenheid voor je vakgebied, functie, werkplek vergroten?
• Hoe kun je over de rand kijken van je vakgebied?
• Hoe kun je jezelf verder ontwikkelen?

Hoe meer voorbeelden ik van ‘jobcrafting’ tegenkom, hoe enthousiaster ik hierover word. Als je creatief kijkt welke vaardigheden en talenten je nog meer kunt inzetten, kun je je loopbaan verbreden. Mits je maar blijft afstemmen op je eigen drijfveren en wensen en tevens kijkt of de omgeving en de randvoorwaarden blijven kloppen. Om niet te afhankelijk te worden van dat ene bedrijf of dat ene team of die ene leidinggevende, is het verkennen van zo’n ander spoor echt zo gek nog niet. Als je zelf eens een of meer zijsporen wil onderzoeken, ben je van harte welkom voor een oriënterend gesprek.

Marian Leenders, werkt sinds 2001 als coach, loopbaanadviseur en trainer vanuit Leenders Loopbaancoaching. Zij heeft totaal 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Zij is aangesloten bij Noloc, CMI en Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress, een landelijk netwerk van gedreven professionals

Natuur als spiegel

Hetty heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt en is enkele maanden geleden in de ziektewet terecht gekomen. Ze heeft altijd haar beste beentje voorgezet en de kinderen in haar klassen hebben haar altijd enorm geïnspireerd. Maar het lange vergaderen en die paar geraffineerde collega’s die de kantjes ervan afliepen zijn haar erg tegen gaan staan. En ze zijn naar haar mening teveel afhankelijk geworden van de onvoorspelbare besluiten van de directie. Deze omgeving en de manier van werken is ze helemaal zat.

Moe en uitgeput

Ze is uitgeput, opgebrand, moe en nog eens moe. Ze heeft nergens zin in en kan nog geen boek lezen. Ze is zo gauw afgeleid. Ze slaapt slecht en voelt zich rusteloos. Hoe moet het nu verder? Eerst maar eens naar de huisarts. Gelukkig neemt de huisarts even tijd voor haar. Hij laat haar haar verhaal doen. Hij begrijpt dat deze moeheid met het werk te maken heeft en adviseert haar om zich één à twee weken ziek te melden en haar eigen bioritme terug te vinden. Hij schrijft liever geen pillen voor als het niet echt nodig is en spreekt met haar af dat ze over twee weken bij hem terug komt. Hij geeft haar folders mee van wandel- en loopbaancoaches.

Boswandeling

Wandelingen

Zouden wandelingen haar kunnen helpen om zich weer wat beter te voelen? Baadt het niet, dan schaadt het niet. Ze belt mij als coach en maakt een afspraak.

Bij de eerste ontmoeting en korte wandeling is Hetty eerst alleen maar bezig haar verhaal te vertellen. Tot ze even stil valt en ik haar uitnodig even samen wat te vertragen, gewoon door langzamer te lopen. En eens aandachtig om zich heen te kijken. Wat spreekt je aan als je zo om je heen kijkt? Op deze vraag heeft ze aanvankelijk geen ander antwoord dan op te sommen wat ze allemaal ziet. Maar bij de tweede afspraak vallen haar de verschillende kleuren groen op in het bos en de mooie golvingen van de heidevelden. Ik leer haar bewuster en rustiger adem te halen tijdens de wandelingen. En beter om zich heen te kijken. Zonder oordeel te kijken naar wat er is. Zo kan ze eens helemaal tot zichzelf komen.

Metaforen in de natuur

Bij de volgende wandelingen ontdekt ze dat er eigenlijk wel een verband zit tussen de grappige paadjes, bosjes en velden en haar eigen leven. In de natuur vindt ze een spiegel van de vele mogelijkheden die in haarzelf verscholen liggen. Ze gaat de wandelingen echt waarderen en merkt dat deze haar helpen om beter te worden. Ze voelt de verbinding met zichzelf weer. De combinatie van buitenlucht, een prachtige omgeving en iemand die letterlijk even een stukje meeloopt en zo nu en dan een vraag stelt doet haar goed. Het gevoel om meegezogen te worden in het werk wordt minder en ze merkt dat ze weer overzicht krijgt over haar situatie en meer energie om te bepalen wat ze zelf wil.

Herstel

Na enkele weken neemt Hetty contact op met haar werk. Ze stelt voor om voor een paar uur per week het werk weer op te pakken. Hoe snel dit herstel gaat, kan ze zelf nog niet voorspellen. Dus het is prettig als de vervanger ook een deel van de week voor haar klas blijft staan. Ook durft ze nu tegen de directie eerlijk te zeggen wat haar dwars zat en waar ze het niet mee eens was. Ze durft nu beter hulp te vragen bij de zaken die niet lekker liepen. Ze is opgelucht dat dit uitgesproken kon worden en blij met alle inzichten die ze intussen heeft gekregen. Ze mag de tijd nemen om in haar eigen tempo te herstellen en uren op te bouwen. Hoe dat gaat verlopen, weet ze nog niet. Ze spreekt met zichzelf af dat ze twee keer per week korte wandelingen blijft maken. Het is goed voor haar gezondheid en voor een betere balans tussen werk en vrije tijd. En een middel om overspannenheid of een burnout in de toekomst te voorkomen. Net zoals Bregje Hofstede zegt in haar boek ‘De herontdekking van het lichaam’: wandelen is een manier om deurtjes in je denken te openen.

 

Marian Leenders, werkt sinds 2001 als coach, loopbaanadviseur en trainer vanuit Leenders Loopbaancoaching. Zij heeft totaal 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Zij is aangesloten bij Noloc, CMI en Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress, een landelijk netwerk van gedreven professionals.

Voor meer informatie:

http://www.burnoutenstress.nl

http://www.leendersloopbaancoaching.nl

 

Leenders Loopbaancoaching bestaat 15 jaar!

Op 15 april 2016 vierden we het 15-jarig jubileum van mijn bedrijf in de vorm van een netwerkborrel met opdrachtgevers, cliënten en collega’s. Hier zie je een sfeerimpressie.

2016-04-15 14.21.23

2016-04-15 15.55.02

2016-04-15 14.52.24

2016-04-15 15.37.21

Zaaien en oogsten in je moestuintjes

Moestuintjes

Half Nederland is de afgelopen weken in de ban van de moestuintjes van Albert Heijn. Je kunt ze sparen en ruilen met wie je maar wilt. Beetje water bij het blokje aarde, zaadjes erbij en op je vensterbank zetten voor voldoende licht. Wel regelmatig aandacht en water geven natuurlijk. Zo ontkiemt er op dit moment door ons hele land een heleboel peterselie, tuinkers en augurk! Die eerste miniblaadjes: wat een feest! Er komt iets uit! Zijn er eenmaal sprietjes van een paar centimeter zichtbaar, dan begint het ritueel van overpotten en in de tuin of op het balkon verder laten groeien tot volwaardige planten. Wie heeft gezaaid, kan gaan oogsten.

 

Netwerken

Met het werk aan de moestuintjes zie ik een mooie parallel met de klus die mijn coachees, de werkzoekenden, moeten klaren. Hoe vinden deze mensen tegenwoordig een baan? Met stip op 1 staat Netwerken! Gevolgd door het inschakelen van online vacaturesites en werving- en selectiebureaus op 2 en 3. In de literatuur over netwerken tref je de volgende definities aan: op respectvolle manier geven en nemen, goed communiceren, jezelf verplaatsen in de ander. Els Nijssen noemt de 3 O’s: Ontwikkelen, onderhouden en oogsten.

Netwerken is net als werken aan de moestuintjes. Eerst belangrijke gerichte informatie en contacten verzamelen, onbaatzuchtig aandacht geven, geduld hebben en heel veel nazorg leveren. Vragen durven stellen aan andere mensen hoe zij het aangepakt hebben. Vragen durven stellen aan netwerkcontacten wat hun beroep eigenlijk inhoudt en hoe hun werkweek eruit ziet. Ook al is dit allemaal soms best moeilijk en spannend, realiseer je dan dat je de ene keer de vraagsteller bent en de andere keer, wie weet in de toekomst, de informatieverstrekker! Of een brug naar een andere informatiebron. Ook een kwestie van geven en ontvangen.

Ondernemerschap

Ook is er een parallel met ondernemerschap. In een bedrijf moet je zorgen voor een goede balans tussen het ‘verkopen van je dienst of product’, iedere dag kwaliteit leveren en daarnaast acquisitie en relatiebeheer doen. En die balans vinden is nog niet zo gemakkelijk. Maar al te graag zijn we lekker bezig met de inhoud en ‘orders plaatsen’, terwijl de acquisitie en relatiebeheer veel tijd en geduld kosten en soms onderaan de actielijst terecht komen. En dan kom je er altijd weer achter dat oogsten alleen mogelijk is als je tijd en aandacht hebt besteed aan zaaien en onderhouden. Op tijd overpotten van de plantjes, bemesten, in het licht zetten en water geven.

Voorbeelden uit de praktijk

Zo nu en dan breng ik mensen uit mijn netwerk bij elkaar als ik vermoed dat één van beide relevante informatie heeft voor de ander. Zo bracht ik een junior verpleeghuisarts in contact met een senior, ter voorbereiding op zijn sollicitatiegesprek. De informatie-overdracht heeft geholpen, waardoor de junior arts de baan heeft gekregen. Een medewerker uit een kinderdagverblijf mocht bellen met iemand die locatiemanager is geweest bij een dergelijke organisatie, om uit te wisselen welke soorten functies voor haar nog meer in aanmerking zouden kunnen komen. Zij heeft hierdoor een breder zoekprofiel om zich op de arbeidsmarkt te oriënteren. En een bedrijfsleider kon contact zoeken met een werving- en selectiebureau en hij is intussen via dat bureau aan het werk als logistiek manager. Het bij elkaar brengen van mensen doet mij erg veel plezier. Vandaar dat ik netwerkbijeenkomsten organiseer waarbij mensen uit verschillende sectoren elkaar kunnen ontmoeten. Het is de bedoeling dat mijn gasten ook gaan zaaien en oogsten!

 

Marian Leenders, werkt sinds 2001 als coach, loopbaanadviseur en trainer vanuit Leenders Loopbaancoaching. Zij heeft totaal 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Zij is aangesloten bij Noloc, CMI en Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress, een landelijk netwerk van gedreven professionals.

Voor meer informatie: www.leendersloopbaancoaching.nl

 

Anders dan verwacht

 

arts-witte jasRoos had het best naar haar zin in haar functie van afdelingshoofd in het ziekenhuis. Het liep goed op de afdeling en ze had leuke collega’s. Er was wel eens een aanvaring met haar leidinggevende, de verpleegkundig manager, waarbij ze te horen kreeg waar het op stond. Roos vond het maar een vervelend mens, echt een zeurpiet. Er waren wel meer collega’s die moeite hadden met deze manager, dus ze vond dat de irritatie over en weer niet aan haar lag. Toen ze werd uitgenodigd even te komen praten, begreep ze eerst niet waarover dat gesprek zou moeten gaan. Roos was dan ook met stomheid geslagen dat ze twee personen tegenover zich kreeg die vertelden niet tevreden over haar te zijn. Deze vrouwen, haar leidinggevende en een personeelsadviseur, vonden dat zij steken had laten vallen en ze stelden zelfs voor dat ze haar functie zou inleveren en een stapje terug zou doen. Ze vonden dat zij haar leidinggevende taken moest neerleggen en terug zou gaan naar de functie van verpleegkundige. Ze was perplex.

Zweet

Hoe had het zo ver kunnen komen? Had ze signalen gemist? Zo slecht ging het toch ook weer niet? Er was wel eens iets gezegd dat voelde als kritiek, maar deze mededeling ging wel heel erg ver. Het zweet brak haar uit. In eerste instantie kon ze geen woord uitbrengen. Ze was het er totaal niet mee eens en ze was ervan overtuigd dat er veel collega’s achter haar zouden staan. Roos hoorde niet goed meer wat ze allemaal zeiden en zei maar ‘ja’ en ‘ok’. Ze wilde alleen maar weg. Wat een flauwekul allemaal! Het lag echt niet allemaal aan haar. En wat zouden haar familie en vrienden er wel niet van denken dat ze demotie kreeg!

Brief

Na een paar dagen kreeg ze een brief. Daarin werd bevestigd dat ze per 1 mei haar functie niet meer mocht uitoefenen en weer verpleegkundige kon worden.

Wat nu? Wat kon ze doen? Ze zou zich hier niet bij neerleggen. Ze belde naar haar rechtsbijstandsverzekering om advies te vragen. Ze kreeg daar een jurist aan de lijn en hij vroeg of er functioneringsgesprekken waren gevoerd waarvan verslagen waren gemaakt. Ja, die gesprekken waren wel gevoerd en die verslagen…, daarin stonden zowel goede als minder goede dingen over haar vermeld. Ze had nooit gedacht dat ze daar problemen mee zou kunnen krijgen. De jurist bood aan om de correspondentie met haar werkgever voor zijn rekening te nemen. Hij zou kijken wat hij voor haar kon doen, als ze bezwaar zou willen indienen.

Roos vroeg een nieuw gesprek aan op haar werk. Wat dachten ze wel niet! Ze was het er absoluut niet mee eens. En wederom zat ze bij haar leidinggevende en de P&O-adviseur. Zij vroegen hoe ze er nu zelf over dacht. Dat zou ze de dames eens uitleggen. Ze was zo teleurgesteld dat ze geen nieuwe kans had gekregen. Wat vond ze dit oneerlijk! Een stap terug moeten doen en dan waarschijnlijk ook salaris inleveren.

Haar leidinggevende noemde nu enkele concrete voorbeelden van situaties waarover zij niet tevreden was. Roos had zich te veel laten overrulen door een paar collega’s en hierdoor te lang gedaan over besluitvorming rond een paar patiëntendossiers. Ze besefte dat dit klopte. Het begon een beetje door te dringen dat ze enkele zaken in het werk niet zo handig had aangepakt. Ze had belangrijke knopen niet op tijd doorgehakt en daardoor waren er problemen blijven sudderen en was er een conflict tussen collega’s op de afdeling ontstaan.

Reflectie

Misschien hadden ze toch wel een punt. Wat baalde ze hiervan. Ze was niet alleen boos op de dames, maar ook op zichzelf. Kon ze dit nog terugdraaien? Kon ze om een nieuwe kans vragen? Of was het daarvoor te laat?

Ook begon ze zich af te vragen of de leidinggevende functie nog wel bij haar paste. Was dit nou echt wat ze wilde? Ze was het ook eigenlijk wel zat om achter iedereen aan te moeten zitten en daar dan ook nog op afgerekend te worden. Werd het niet eens tijd voor iets anders? Ze zou eigenlijk heel graag iets meer met haar creatieve kant willen doen, zoals in haar eerste baan.

Acceptatie

Langzaamaan drong het tot Roos door dat er geen weg terug was en dat ze het ‘slechte nieuws’ moest accepteren. Was het eigenlijk nog ‘slecht nieuws’? Of zaten er ook goede kanten aan? Ze zou in de nieuwe situatie meer tijd aan patiënten kunnen besteden en ze was af van de verantwoordelijkheid om altijd de tent maar draaiende te moeten houden. OK, dan maar een stap terug doen en dan ook tijd nemen om te bezinnen op wat ze nu zelf het liefste zou willen. Ze belde de jurist dat hij geen verdere actie hoefde te ondernemen.

Naast de boosheid voelde ze nu toch ook wel wat opluchting. Ze zou meer tijd krijgen voor zichzelf. En wat vaker lekker kunnen uitrusten na het werk in plaats van altijd die laptop weer openklappen. Ze belde een vriendin om eerst maar eens een weekendje lekker op de hei te gaan zitten.

 

Marian Leenders, werkt sinds 2001 als coach, loopbaanadviseur en trainer vanuit Leenders Loopbaancoaching. Zij heeft totaal 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Zij is aangesloten bij Noloc, CMI en Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress, een landelijk netwerk van gedreven professionals.

Voor meer informatie: www.leendersloopbaancoaching.nl

 

Mensch, durf te switchen

 

GettyImages_103059187Vincent dacht dat hij goed bezig was. Hij ging ervan uit dat zijn tijdelijke baan wel verlengd zou worden. Hij kreeg ineens te horen dat daar toch eigenlijk geen geld voor was en dat hij mocht gaan uitkijken naar iets anders. En Lidewij, die altijd alle zeilen moest bijzetten om het werk op de afdeling rond te krijgen en nu het gevoel heeft dat ze niet gehoord wordt in het nieuwste reorganisatieplan. En bij Norbert speelt er iets anders: hij loopt zich eigenlijk te vervelen op zijn werk. Hij vindt er niet voldoende uitdaging in en begint er al lichamelijke klachten door te krijgen. Bore-out klachten kunnen lijken op burn-out klachten, dat wordt niet altijd meteen onderkend.

Op 26 september 2015 was de jaarlijkse Dag van de Loopbaan. Onder de titel ‘Je eerste stap naar…’ kon iedereen die wilde praten over zijn of haar loopbaanontwikkeling een afspraak maken met een loopbaanadviseur in de buurt. De ‘Dag van de Loopbaan’ is een initiatief van Noloc, de landelijke beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs. Ik deed hieraan als loopbaanadviseur weer mee op mijn werklocatie in Leiderdorp. Als ik de verhalen op deze Dag van de Loopbaan zo eens de revue laat passeren, dan valt het op dat er veel onrust is op het werk.

Werk aan de Winkel

Er is werk aan de winkel. En niet alleen na de Dag van de Loopbaan! Jarenlang zijn medewerkers in bedrijven vanwege uiteenlopende redenen blijven zitten waar zij zaten. Men kon niet zomaar een baan opzeggen, uit angst dat er mogelijk helemaal geen nieuwe baan te vinden was.

Maar nu de arbeidsmarkt weer verandert en bedrijven weer groeien, komen instroom- en doorstroommogelijkheden weer op gang. Medewerkers van bedrijven creëren ook zelf weer mobiliteit door voorzichtig aan weer meer te durven veranderen van baan. Er zijn in het afgelopen half jaar weer meer interessante vacatures ontstaan (vooral voor hoger opgeleiden), waardoor sollicitanten meer keuzemogelijkheden krijgen.

Hierdoor kunnen medewerkers ook weer gehoor geven aan hun ontevredenheid met bepaalde aspecten van het werk. Mensen durven zich weer kritisch af te vragen: ‘past dit werk nog wel bij mij’? Als het antwoord ‘ja’ is, zijn er misschien op korte termijn geen aanpassingen nodig, wel een open mind. Maar als het antwoord ‘nee’ is, kun je je natuurlijk afvragen waarom je nog veel langer in een situatie zou blijven zitten die niet bevalt.

Switchen kan en mag weer

Met bovenstaande vragen op de Dag van de Loopbaan zijn we natuurlijk aan de slag gegaan. Vincent is druk aan het netwerken om voor zichzelf meer nieuwe mogelijkheden in kaart te brengen. Lidewij neemt even rust en wil zich binnenkort gaan oriënteren op andere mogelijkheden en Norbert is voortvarend aan het solliciteren naar een andere baan waaruit hij meer energie hoopt te halen.

Dus mensen: benut je talenten en kwaliteiten in een omgeving die bij je past. Blijf niet te lang zitten waar je zit als je je niet verder kunt ontwikkelen of de baan niet goed meer bij je past. Raak niet verzuurd en depressief, maar doe iets nu het weer kan! Mijn nieuwe motto is dan ook: ‘Mensch, durf te switchen!’

Marian Leenders, werkt sinds 2001 als coach, loopbaanadviseur en trainer vanuit Leenders Loopbaancoaching. Zij heeft totaal 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Zij is aangesloten bij Noloc, CMI en Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress, een landelijk netwerk van gedreven professionals.

Voor meer informatie: www.leendersloopbaancoaching.nl en www.burnoutenstress.nl.

 

Onverwachte kansen na ontslag

 

GettyImages_75461394Bij de eerste kennismaking heb ik een hevig geëmotioneerde cliënt tegenover mij. Ze kijkt al boos en verward als ze binnenkomt. Nog voordat ik koffie voor haar heb ingeschonken, valt ze meteen met de deur in huis. Ze is ontslagen en hierdoor ontzettend kwaad op haar leidinggevende. Haar stem slaat zo nu en dan over en ze moet happen naar adem. Ze heeft het niet zien aankomen. Ze vindt het zo oneerlijk en kan nog steeds niet geloven dat dit gebeurd is. En dan ook nog eens voor de vakantie! Wat een timing! Ze heeft in haar functie van Sales Manager altijd goede beoordelingen gehad. Heeft ze zich zo vergist? En dan komen de tranen. Ze excuseert zich daarvoor, terwijl ik een zakdoek aanreik. Ik laat haar eerst uithuilen en een paar keer diep ademhalen. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Langzaam maar zeker komen er wat feiten op tafel en kunnen we haar situatie helder krijgen.

Boosheid en verdriet

Het ging de laatste tijd financieel niet goed met het bedrijf. Er zijn daardoor spanningen ontstaan tussen collega’s. Ze voelt zich door haar baas afgewezen en in de steek gelaten. Ze is ook boos omdat ze alle plannen die ze in deze functie nog had willen uitvoeren in duigen ziet vallen. In deze baan had ze leuke collega’s en een goed salaris. Dat gaat ze nu verliezen. Om haar juridische en financiële situatie veilig te stellen, heeft ze in ieder geval alvast een advocaat in de arm genomen. Ze wil ook graag begeleiding bij haar outplacement.

Leren loslaten

Het eerste waar ik deze cliënt bij kan helpen, is wat afstand nemen van deze situatie. Ik adviseer haar veel leuke dingen te doen, liefst in de buitenlucht, en letterlijk in beweging te blijven om dit ontslag mentaal en fysiek te verwerken. Zo kan zij wat meer relativeren en komt er ruimte voor nieuwe mogelijkheden. We staan stil bij haar talenten,  interesses en zaken die ze in het leven echt belangrijk vindt. Ze gaat aan de slag met opdrachten over haar leven en loopbaan. Ze schrijft aan haar biografie-opdracht, doet enkele loopbaantesten en ze maakt een tekening over haar toekomstbeeld. Met haar nieuwe beroepsprofiel kan zij zich gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Er komt meer structuur in de chaos en langzaamaan kan zij haar oude werkgever loslaten.

Nieuwe perspectieven

Er is natuurlijk tijd nodig om deze gebeurtenis te verwerken en opnieuw te bezinnen op de toekomst. Het duurt een paar maanden voordat zij ziet dat deze situatie eigenlijk ook nieuwe kansen biedt om uit te zoeken wat zij het liefste wil. Ik laat haar gesprekken voeren met mensen uit andere werkvelden waardoor er nieuwe perspectieven ontstaan op terreinen waar zij nog niet eerder aan gedacht heeft. Zodoende kan zij haar blik wat verruimen en alles ook van een andere kant bekijken.

Achteraf voelt ze opluchting en een soort vrijheid om opnieuw keuzes te mogen maken voor haar eigen toekomst. Ze heeft besloten het roer om te gooien en ander werk te gaan zoeken. Haar baan had ook wel wat nadelen en zij is opgelucht dat ze niet meer met die nadelen hoeft om te gaan. Haar ogen worden helemaal geopend als er nog iemand uit haar vriendenkring ontslag krijgt en in hetzelfde schuitje terecht komt. Zij herkent direct de emoties en fases waar deze vriend doorheen moet. Ze kunnen ervaringen uitwisselen en dat doet hen beiden goed.

Enkele maanden na de eerste kennismaking komt deze cliënt voor het laatste gesprek bij mij binnen. We gaan het outplacementtraject afronden. Ze ziet er ontspannen en blij uit. Intussen is zij benaderd door iemand uit haar netwerk voor de functie van Event Manager. Na enkele leuke gesprekken is ze aangenomen! Volgende maand start ze in deze nieuwe baan.

Het ontslag was ingrijpend, maar hierdoor is zij nu wel in de gelegenheid om op nieuwe kansen in te gaan en dat voelt heerlijk! Ze had nooit verwacht dat ze met een andere bril naar de toekomst zou kijken en het roer zou durven omgooien.

Marian Leenders, werkt sinds 2001 als coach, loopbaanadviseur en trainer vanuit Leenders Loopbaancoaching. Zij heeft totaal 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Zij is aangesloten bij Noloc, CMI en Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress, een landelijk netwerk van gedreven professionals.

Voor meer informatie: www.leendersloopbaancoaching.nl en www.burnoutenstress.nl.

Dit artikel is ook geplaatst op de website van De Dag van de Loopbaan 2015

Loopt de emmer bijna over?

 

Asgrauw kwam zij bij mij binnen. Ze begon te praten, maar maakte haar zinnen niet af. Ze zei dat ze niet goed begreep wat er met haar aan de hand was. Ze vergat van alles en kwam eigenlijk tot niets. En ze moest volgende week wel een rapport naar een opdrachtgever sturen, een conflict op haar werk oplossen en de verhuizing van haar moeder voorbereiden.

Deze cliënte trok nog net op tijd bij mij aan de bel. In haar betrokkenheid bij haar werk had zij al een paar keer haar eigen grenzen genegeerd en veel overgewerkt. En in haar vrije tijd was zij meer met anderen bezig dan met zichzelf. Ze had een periode van veel stress achter de rug en zat tegen een burnout aan. Hoe kun je in zo’n geval het tij nog keren?

Persoonlijke APK

De meeste mensen brengen hun auto regelmatig voor een grote beurt of een APK naar de garage. Ze laten de olie verversen en de banden controleren. Waarom doen we datzelfde eigenlijk niet regelmatig met ons eigen leven? Even stilstaan en balans opmaken, een pauze inlassen om onze ‘olie’ te verversen en bij te tanken? En ons af en toe even afvragen met welke levensgebieden we blij en tevreden zijn en welke aspecten er eigenlijk wel eens anders zouden kunnen.

Wat kun je zelf oplossen?

Er zijn in ieders leven momenten dat je iets over een andere boeg gooit en vervolgens vaste patronen doorbreekt. Bijvoorbeeld door taken beter te verdelen binnen je team, je eetpatroon te veranderen, de sportschool regelmatiger te bezoeken of eens te stoppen met het afspreken met mensen met wie het niet meer klikt. Dus je kunt meer zelf dan je soms denkt.

Waarbij kun je hulp zoeken?

Soms kom je er echter niet alleen uit en zou je om hulp kunnen vragen bij zaken die boven je hoofd groeien. Zit je al jaren in een ongelukkige relatie: dan is een bezoek aan een relatietherapeut geen gek idee. Loop je te kwakkelen met je gezondheid: ga eens naar de huisarts en laat je eventueel doorverwijzen. Heb je geldproblemen: zoek een financieel adviseur of een schuldhulpverlener. Heb je geen plezier meer in je werk: schakel dan een loopbaancoach in en zoek een andere functie binnen je bedrijf of een baan elders. Voel je teveel werkdruk: praat er over met je leidinggevende of iemand van de afdeling personeel en organisatie. Als je honger hebt, dan koop je toch ook een brood? Wil je aandacht voor een probleem, zoek dan iemand op die naar je luistert en die je kan helpen!

In het voorbeeld van de cliënte ben ik als coach met haar op een rijtje gaan zetten wat er wel en wat er niet goed liep. Welke zaken energie gaven en welke haar veel energie kostten. We zijn gaan kijken waar nou echt haar interesse en motivatie lag. En of zij het conflict op haar werk moest oplossen of dat deze verantwoordelijkheid eigenlijk bij iemand anders lag. Over de deadline van het rapport kon ze bij nader inzien best overleggen met haar leidinggevende en hiervoor iets meer tijd inplannen. Voor de verhuizing van haar moeder verdeelde ze taken met haar broers en zussen. Zo werd het ’to do-lijstje’ korter en besefte ze dat ze meer rust kon nemen en ook tijd kon reserveren voor vrienden en hobby’s. Na een periode van inspanning mocht er ook ontspanning zijn. Zo werd zij zich ervan bewust hoe zij zelf kon voorkomen dat ‘haar emmer’ zou overlopen.

Ze kan het nu iedereen aanraden om even een time-out te nemen en een onafhankelijke coach in de arm te nemen. Na haar ‘persoonlijke APK’ kon zij de bomen door het bos zien en patronen doorbreken.

 

Marian Leenders, werkt sinds 2001 als coach, loopbaanadviseur en trainer vanuit Leenders Loopbaancoaching. Zij heeft totaal 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Zij is aangesloten bij Noloc, CMI en Stichting Begeleiden bij Burnout & Stress, een landelijk netwerk van gedreven professionals.

Voor meer informatie: www.leendersloopbaancoaching.nl en www.burnoutenstress.nl.

 

Dit artikel verscheen eerder op Over Preventie.