Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Boeken

Loopbaanplanning

top

Adriaan Hoogendijk: Loopbaanzelfsturing: bezieling en vitaliteit. Loopbaanzelfsturing; bezieling en vitaliteit geeft je het instrumentarium in handen waarmee je jouw loopbaan weer zelf kunt sturen. Het reikt vaardigheden aan waarmee je praktisch je pad kunt plannen. Het gaat hierbij om het volgen van je hart en het gebruiken van je eigen creativiteit om je droom te verwezenlijken. Werken kan met plezier, met fascinatie en met bezieling.
Adriaan Hoogendijk: De schoonheid van Coachen.
In dit boek komen talrijke coachingsvragen en opdrachten aan de orde. Speciale aandacht wordt besteed aan het breed toepasbare model van de elementenvierhoek en aan de transactionele analyse. Daarnaast wordt een keur van andere zinvolle kaders en methodieken voor coaches besproken. Ook wordt ingegaan op vitaliserend leiderschap, vitaliteitsvoorwaarden in organisaties en kwaliteitscriteria voor executive coaching.
Alien Verhoef: Creatieve loopbaanplanning.
De meerwaarde van dit boek over loopbaanplanning ligt in het creatieve, waarbij de auteur gebruik maakt van onder andere de verbeelding en het onderbewuste, naast het verstand en gevoel. Als loopbaanbegeleider of als persoon die richting wil geven aan zijn of haar eigen loopbaan, kun je gebruikmaken van verschillende creatieve methoden. Dit zijn onder andere visualisatie, meditatie, tekenen, schrijven en het erkennen van het kind in jezelf. De persoonlijke verhalen van mensen over hun loopbaan en de analyse hiervan geven aan hoe je deze methoden in de praktijk kunt gebruiken.
Richard Bolles: Welke kleur heeft jouw parachute?
Een praktisch handboek voor werkzoekers en carrièreplannersStap voor stap worden in eenvoudige en verhelderende oefeningen jouw persoonlijke interessen en vaardigheden vertaald naar de behoeften van de arbeidsmarkt. De oefeningen zetten je aan het denken over wat je nu werkelijk wilt, en dat houdt niet op bij het noemen van een functie, het gaat ook over het soort organisatie, de sfeer en al die andere zaken die werk maken tot wat het is.
Een levenlang kiezen Evelyne Meens: Er valt steeds meer te kiezen in ons leven en er lijkt ook steeds meer van die levenskeuzes af te hangen. De keuzestress neemt toe terwijl ons welbevinden afneemt. Daar komt nog bij dat de druk vanuit de maatschappij om ‘goede’ keuzes te maken alsmaar wordt opgevoerd. Steeds meer mensen worden in hun dagelijks leven belemmerd door keuzestress. Hoe kun je als coach iemand begeleiden bij het maken van een keuze? En wanneer is een keuze ‘goed’? Dit boek leert coaches op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde manier om samen met hun coachees een intern keuzekompas te ontwikkelen. Het gaat om loopbaan- en levenskeuzes waarbij identiteitsontwikkeling, zelfdeterminatie en motivatie centraal staan. Evelyne Meens behaalde een master in Bedrijfseconomie en maakte jaren later de levenskeuze om alsnog Psychologie te gaan studeren. Ze promoveerde op het onderwerp motivatie in samenhang met studiekeuzes en studiesucces. Ze is als senior onderzoeker en adviseur verbonden aan Fontys Hogescholen.
Zelfanalyse

top

J. Kummerow e.a.: Life types en Work types: Welk type bent u?
De auteurs zijn gebruikers van de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), een persoonlijkheidstest die ontwikkeld is door Isabel Briggs-Myers & Katherine Briggs in de jaren veertig. Zij onderscheiden zestien persoonlijkheidstypen op vier interacterende dimensies. De auteurs geven, per persoonlijkheidstype van deze test, tips om beter te functioneren bij het verzamelen en verwerken van informatie voor het nemen van beslissingen op het werk. Toegespitst op een aantal thema’s lichten zij met voorbeelden toe hoe de diverse typen beter kunnen functioneren. Daarbij wordt opgemerkt dat elk type een eigen ontwikkelingsproces heeft.
Marinus Knoope: De creatiespiraal: natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid.
Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. De stappen die je kunt zetten in een spiraal op weg naar een volgende fase worden in dit boek beschreven.
Marinus Knoope: De Ontknooping.
Marinus Knoope ontdekte dat zogenaamd negatieve emoties in feite gezonde prikkels zijn die, als je ze toelaat en ermee speelt, juist die kracht blijken te bevatten die je op dat moment nodig hebt. Als je moe bent en je doet moe dan rust je uit. Als je gilt in de achtbaan dan is het lekker spannend. Als je speelt dat je boos bent straal je gezag uit. En als je depressief bent en je stapt in de leegte dan ontmoet je daar de zin van je bestaan.Nadat hij tientallen emoties en hun verborgen krachten had ontrafeld, ontdekte hij dat iedere emotie een natuurlijke tegenhanger heeft. Als paar geven zij sturing aan een van de vele ogenschijnlijk onoplosbare tegenstellingen die ons leven rijk is. Geef en neem. Stuur en volg. Idealiseer en wees reëel. Pas je aan en wees jezelf. Onze zogenaamd negatieve emoties blijken met elkaar een ingenieus innerlijk navigatiesysteem, dat ons de weg wijst naar een scheppend, waardevol en vervullend leven.
Daniel Ofman: Bezieling en kwaliteit in organisaties.
Bezieling en kwaliteit in organisaties is een pleidooi voor het scheppend vermogen in individuen en organisaties. Het gaat over de creërende mens in een creërende organisatie. Organisaties worden gezien als levende organismen met een taak zowel naar binnen als naar buiten, die vragen om een organische en respectvolle benadering gericht op gezonde groei.Intern betekent dat aandacht voor de relaties en verbindingen tussen mensen, afdelingen en niveaus; extern betekent dat aandacht voor de relaties tussen de organisaties en haar doelgroepen (afnemers, opdrachtgevers, cliënten, belanghebbenden). Meerwaarde ontstaat wanneer mensen en organisatie zich gedragen als delen van een creatief geheel, hun energie bundelen en daarmee meer bereiken. Ieder individu kan bewuster omgaan met zijn/ haar kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen, als aanvulling op de anderen in zijn/ haar omgeving.
Karen Hamaker: Jungs psychologische typen in de praktijk.
Tot op de dag van vandaag wordt de indeling in typen van de Zwitserse psychiater C.G. Jung gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop mensen de wereld bekijken en erop reageren. Van psychoanalyse tot in het bedrijfsleven is het nut van deze typologie gebleken, en deze blijkt ook uitstekend te gebruiken te zijn bij het oplossen van relatieproblemen of bij de opvoeding van kinderen. Het is verassend hoe direct en concreet toepasbaar Jungs inzichten zijn!
Karen Hamaker: Blij zijn met jezelf.
Genieten mág, maar waarom kunnen zo veel mensen niet echt genieten? In dit boek analyseert Karen hoe spel, plezier, genieten en er mogen zíjn in onze cultuur tot een probleem werd, en hoe we ondanks alle ontwikkelingen en toegenomen vrijheden nog steeds ongemerkt en onbewust worstelen met het onvermogen om onszelf te accepteren. Daardoor komt het zoeken naar de plezierige kanten van het leven soms in overcompensaties tot uitdrukking, zoals in kickjagerij, omdat we van binnen niet weten hoe we in contact met ons échte zelf kunnen komen. Of we verstoppen ons achter plichten en carriere. Inzicht in de historische en culturele achtergronden en vooral ook de psychologische dynamiek achter de angst om te genieten en de angst achter het onvermogen tot zelfacceptatie geven krachtige instrumenten om écht bij jezelf te komen en op een heel andere manier tegen het leven aan te gaan kijken. Karen illustreert de dynamiek aan de hand van allerlei alledaagse situaties en aan de hand van materiaal uit sprookjes en therapie, en legt in de haar bekende heldere en warme stijl uit waarom het zo belangrijk is om van jezelf te houden, wil je van ánderen en van het leven kunnen houden.
Karen Hamaker: Het projectiemechanisme in de praktijk.
Projectie verandert de wereld in het onbekende gezicht van onszelf’ is een kernachtige uitspraak in de jungiaanse psychologie. Wat zit er achter onze emoties? Wat vertellen innerlijk heftige reacties en de drang tot handelen eigenlijk over onszélf?
In dit boek legt Karen stap voor stap op de haar bekende heldere wijze het projectiemechanisme uit en geeft tal van praktische aanwijzingen en inzichten om er creatief mee aan de slag te gaan.
Coaching & Leiderschap

top

Maarten Kouwenhoven: Handboek Strategisch Coachen.
Voor het werken volgens een strategie is kennis nodig, in de vorm van theorieën, methodiek en procedures. Dit boek reikt die kennis aan en beschrijft hoe coach en gecoachte, medewerker en leidinggevende die informatie kunnen gebruiken. De auteur maakt duidelijk hoe de lezer het beste kan halen uit zichzelf, uit anderen of uit een team, afdeling of bedrijf. Strategisch coachen is bedoeld voor zowel de coach als de gecoachte, en voor zowel de leidinggevende als de medewerker.
Ian Stewart & Vann Joines: Transactionele analyse.
De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Het model werd oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970). De Transactionele Analyse heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze voor psychotherapie, counseling, onderwijs en educatie en managementopleidingen. Ian Stewart en Vann Joines laten u in dit boek kennismaken met de grote toepassingen van de Transactionele Analyse.
Anthony Robbins: Je ongekende vermogens.
In deze bestseller vertelt Anthony Robbins op boeiende wijze wat Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is, en wat NLP voor je kan doen. Het principe is eenvoudig: als je je een innerlijke voorstelling maakt van hoe je wilt zijn of wat je wilt bereiken, dan heeft dat innerlijke beeld, die innerlijke gedachte, een duidelijke positieve invloed op jouw ervaren, jouw handelen en het bereiken van resultaten. Hoe dit precies in zijn werk gaat, hoe je de weg van excellentie bereikt, en welke succesformule je daarbij toepast, dat alles – en meer – vind je in dit boek. Het is een heldere, humoristische en inspirerende tekst die ook jou zal helpen zelfbewust en positief te denken. Je ontdekt letterlijk ongekende vermogens in jezelf, die een excellent leven mogelijk maken.
wentink01 Margriet Wentink: Je verlangen – dwaallicht of kompas.
Je verlangens wil je het liefst vervullen. Soms lijk je jezelf echter tegen te werken, terwijl toch helder is wat je verlangt. Of je wilt de ene dag het een en de volgende dag iets anders. Of je volgt juist wél gepassioneerd je verlangen, maar voelt je toch niet vervuld. Als je niet doelgericht je koers kunt volgen, hebben verschillende delen in jou hun eigen verlangens en behoeften, die niet te verenigen zijn. Door kleinere en grotere verwondingen die je opliep in de loop van je leven ben je innerlijk verdeeld geraakt. Om pijn of verdriet niet meer te hoeven voelen ben je verlangens gaan koesteren die je op een dwaalspoor brengen. Hoe je verlangen een zuiver kompas kan worden lees je in dit boek. Aan de hand van een heldere theorie, praktische voorbeelden en mijmermomenten word je uitgenodigd om de kracht van je verlangens te bundelen en te verwezenlijken wat je zielsgraag wilt. Met een voorwoord van Stef Bos Margriet Wentink begeleidt vrouwen en mannen in het verwezenlijken van hun verlangens. Werken met het verlangen brengt met zich mee dat je in aanraking komt met innerlijke tegenstellingen, die vragen om overbrugging. Daarom specialiseerde Margriet zich in ‘opstellingen als traumaverwerkingsmethode’. Zij biedt deze werkwijze aan in Nederland, België en Duitsland.
Franz Ruppert: Symbiose en autonomie.
Mensen kennen zowel het verlangen naar nabijheid als het verlangen naar afgrenzing. Deze vitale symbiotische behoeften worden in de vroegste kindertijd door ouders vaak niet bevredigd. De hechting aan de moeder kan dan tot een symbiosetrauma bij het kind leiden. De verstrikkingen die daaruit op zielsniveau ontstaan, ziet Franz Ruppert als bron van de meeste relatieproblemen, als begin van verslavingsgedrag, angsten, depressies en zelfs van schizofrenie.Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk laat hij zien hoe symbiosetrauma herkend en behandeld kan worden. De door hem nieuw ontwikkelde werkwijze met traumaopstellingen heeft zich daarbij als bijzonder effectief bewezen.
Ben Tiggelaar: Dromen, durven, doen.
Iedereen heeft dromen op het gebied van werk, relatie, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Maar wat is er eigenlijk nodig om de stap van DROMEN, naar DURVEN en uiteindelijk DOEN te zetten? In dit boek worden praktische tips gegeven.
Deepak Chopra: De zeven spirituele wetten van succes.
Dit is een boek dat u zult koesteren, want in deze praktische gids liggen de geheimen besloten die uw dromen in vervulling kunnen doen gaan. In ‘De zeven spirituele wetten van succes’ put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden om in alle gebieden van het leven succes te boeken.
Stephen Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Stephen R. Covey, directeur van het Covey Leadership Center in Utah, heeft met zijn boek een miljoenenpubliek bereikt. Covey leert managers hoe zij de kwaliteit van hun persoonlijke leven, van hun produkten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die meer wil weten over principes van zelfsturing.
Eckart Tolle: De kracht van het Nu in de praktijk.
Met het daverende succes van zijn eerste boek ‘De kracht van het Nu’ is Eckhart Tolle echt doorgebroken als een van de meest toonaangevende spirituele leraren van de laatste tijd. Zijn recept van ‘leven in het nu’ blijkt bij zeer velen enorm aan te slaan. Tolle slaagt erin ons op eenvoudige en transparante wijze duidelijk te maken hoe we ons kunnen bevrijden uit het keurslijf gevormd door onze gedachten, ervaringen en dogma’s die te maken hebben met ons verleden, en volledig in het Nu kunnen leven. Eigenlijk is het allemaal zo simpel, maar juist daarom blijkt het vaak zo moeilijk te zijn. We moeten alleen de ‘knop’ zien te vinden waarmee we onszelf kunnen ‘omschakelen’. Eckhart Tolle reikt ons de benadering aan waar we die kwantumsprong in ons bewustzijn mee kunnen maken. In ‘De kracht van het Nu in de praktijk’ wordt Tolle’s recept nog eens in gecondenseerde en praktische vorm aangeboden.
Stress en Burn-out

top

schouten01 Monique Schouten: De opbrandfactor.
Een nieuwe visie op burn-outpreventie In haar psychologiepraktijk hoort Monique Schouten honderden verhalen van mensen die zich opgebrand voelen of die fase zelfs al voorbij zijn. En telkens is er een gemene deler: de manier waarop eenieder met zijn of haar leven en werk omgaat. Zodra je je bewust wordt van de ideaalbeelden die je onbewust nastreeft, heb je de sleutel in handen om uit dat proces te komen. Want het zijn niet de omstandigheden die ons bepalen, maar de manier waarop wij met de omstandigheden omgaan. Van zelfsabotage naar voluit leven. Als je begrijpt wat jou drijft, wat jouw favoriete overlevingsstrategie is, kun je zelf bepalen hoe jij met de omstandigheden omgaat. De opbrandfactor legt uit hoe onze overlevingsstrategie werkt, en hoe je je bewust kunt worden van je onbewuste. Aan de hand van herkenbare en boeiende verhalen van mensen die zich bewust werden van hun onbewuste ideaalbeelden, laat Monique Schouten zien hoe bevrijdend het is om te kunnen opladen in plaats van opbranden. Deze totaal nieuwe visie op burn-outpreventie rekent af met de aloude vinger die wijst naar de werkgever of de omstandigheden. Een onmisbaar boek voor coaches, managers en leidinggevenden. En voor iedereen die voluit wil leven en een burn-out wil voorkomen.
Carien Karsten: in dertig dagen uit je burn-out.
Carien Karsten ontvangt in haar praktijk als psychotherapeut en managementconsultant veel mensen die door hard werken burn-out zijn geraakt. Zij heeft hen geholpen hun leven en werk opnieuw in te richten. De beklemmende ervaring van burn-out is omgezet in meer plezier in leven en werk dan ooit tevoren.In dit boek geeft Carien Karsten een antwoord op vragen waarmee mensen met burn-out vaak rondlopen, zoals:• Hoe maak ik het best gebruik van mijn talenten?• Hoe ontdek ik wat ik leuk vind?• Hoe zorg ik ervoor dat mijn werk geen energie vreet, maar geeft?
Carien Karsten: Omgaan met burn-out.
Dit boek beschrijft allereerst de ervaringen van hoog tot laag opgeleide mensen, die een ding gemeen hebben: op een slechte dag ervoeren ze tot hun ontzetting dat al hun energie was verdwenen, en dat hun inzet, idealisme en hulpvaardigheid plaats maakten voor een loodzwaar gevoel van weerzin. In dit boek geven deskundigen hun visie op de fysieke en psychologische achtergronden van burn-out.
Annegreet van Bergen: De lessen van burn-out.
Wat Annegreet nooit voor mogelijk had gehouden, overkwam haar: ziek van te hard werken.
Als journaliste bij Elsevier had ze er al vaak over geschreven. Voor haar cover story ‘Druk, druk’ interviewde ze mensen die als gevolg van een te zware werkdruk overspannen geraakt waren. Maar dat zij zelf ook hard op weg was om overwerkt te raken, dat had ze niet in de gaten.
In De lessen van burn-out beschrijft ze wat ze allemaal meemaakte: de oorzaken en gevolgen, het ziek zijn, het gevoel niet meer te kunnen voldoen aan allerlei verwachtingen en vooral het proces van weer overeind krabbelen en genezing.
Haar verhaal is een hart onder de riem voor iedereen die opgebrand is en laat zien dat burn-out niet het eind van alles hoeft te zijn, maar juist het begin van en nieuw leven kan inluiden.
Solliciteren en netwerken

top

Aaltje Vincent en Jacco Valkenburg: Solliciteren via LinkedIn. Netwerken is de manier om nieuw werk te vinden. En dit gebeurt steeds meer online. Vooral LinkedIn is een veelgebruikt netwerk om je zakelijke contacten mee te onderhouden. En daarmee is het uitermate geschikt om gevonden te worden, een nieuwe baan te zoeken of opdrachten voor je bedrijf binnen te halen.
Aaltje Vincent: JobmarketingWerk vinden: zo pak je het aan.
Voor alle mensen die nieuw werk willen vinden.Wachten tot er nieuw werk komt is geen optie. Je kunt het heft in eigen hand nemen en gaan jobmarketen. Want zo vind je sneller en actiever de baan die je wilt. Dit boek geeft je, naast theorie en invuloefeningen, veel voorbeelden en samenvattingen en het leidt je stap voor stap naar het vinden van de baan die jij wenst
Rob van Eeden: Netwerken werkt!
Netwerken is niet voorbehouden aan een elite van vriendjes die elkaar de bal toespelen. Een netwerk opbouwen, uitbreiden en effectief gebruiken is te leren. Dit boek geeft daarvoor de nodige handvatten. Met uitdagende stellingnames en praktische oefeningen laat Rob van Eeden je het antwoord vinden op vragen als:• Wat wil ik bereiken met netwerken?• Hoe schrijf ik een goed resumé? • Hoe netwerk ik zo efficiënt mogelijk?
Fiona Stoop: #Twitter werkt!
Werk vinden via Twitter, zelfs zonder ervaring met dit medium? Het kan echt! Banenzoekers kunnen online netwerken niet langer negeren, steeds meer bedrijven werven via sociale netwerksites als Twitter. Ook zzp’ers vinden steeds vaker nieuwe opdrachtgevers via sociale media. En klanten volgen hun favoriete bedrijven op de voet. Om niet achter te blijven is het dus hoog tijd om de vele toepassingen van Twitter te ontdekken. Want er is zoveel meer mogelijk voor werkzoekenden, zzp’ers en kleine ondernemers dan alleen de laatste trending topics volgen!
 

top