Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Burnout Begeleiding

  • Zijn uw medewerkers zo druk dat ze geen ruimte meer vinden om tot  zichzelf te komen?
  • Kunnen uw medewerkers zich minder goed concentreren?
  • Hoe vitaal en energiek zijn uw medewerkers eigenlijk?
  • Wanneer is er nou juist ‘flow’ in uw organisatie?

In de huidige maatschappij wordt van mensen verwacht dat ze zich in allerlei rollen kunnen manifesteren, zowel privé als op het werk. Veel  mensen stellen daarbij hoge eisen aan zichzelf. Dit roept stress op. Een beetje stress is niet erg, maar teveel stress kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Stress en/of burnout kan ontstaan tijdens werk- en/of privé-situaties. Er is vaak een opeenstapeling van factoren zoals werkstress, relatieproblemen, het verlies van een dierbare, een chronische ziekte of een schokkende gebeurtenis. Er kan sprake zijn van grote verschillen tussen verwachtingen en daadwerkelijke resultaten. En er is teveel het gevoel iets te ‘moeten’ in plaats van te ‘willen’.

Samen met uw medewerkers gaan we aan de slag om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen zodat:

  • zij een betere balans vinden tussen werk en privé.
  • zij hun energie beter kunnen verdelen over verschillende activiteiten.
  • het hen beter af gaat om realistische doelen te stellen en deze doelen te halen.
  • zij een gezonde afwisseling vinden tussen inspanning en ontspanning.
  • zij beter grenzen kunnen stellen en het maken van keuzes makkelijker gaat.

Ik werk o.a. met de methodiek van Flow-Wolf en van Carlo Mittendorff bij de begeleiding van mensen die te maken hebben met stress, overspannenheid of burnout. Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij mij een burnouttest en/of een werkdruktest invullen en de Werkenergie Analyse. Zodoende krijg je een goed inzicht in stress- en energiebronnen op organisatie en functieniveau en kun je bepalen welke toekomstige acties effectief zijn om je bevlogenheid te verhogen.

Flow voel je als je heel graag met iets bezig bent, je doet het met hart en ziel en je vergeet de tijd.

Positieve stress heb je nodig om een prestatie te leveren. Dan produceert ons lichaam adrenaline. Je voelt je actief, je kunt veel aan.

Negatieve stress is spanning die te lang duurt of wanneer er te weinig tijd is om te herstellen van een inspanning. Als je langdurig moet presteren, deadlines moet halen etc. en er langdurig adrenaline wordt geproduceerd, dan maakt het lichaam een stresshormoon (cortisol) aan waardoor je je gedeprimeerd en machteloos voelt.

Dit kan leiden tot vermoeidheid, concentratiestoornissen, hoofdpijn, maagpijn en slaapstoornissen.

Burnout is een proces waarbij een steeds verder toenemende weerzin tegen je werk en de mensen met wie je werkt uiteindelijk leidt tot een gevoel van vermoeidheid en uitputting.

Overspannenheid is een toestand die kan ontstaan door langdurige stress, niet meer helder kunnen denken en voelen, totaal afgeknapt zijn.

Werkwijze

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af. Het is ook mogelijk te starten met een driegesprek binnen de organisatie en het traject met een evaluerend driegesprek te eindigen.

Ik ben lid van het netwerk Begeleiding bij Stress & Burnout

http://www.burnoutenstress.nl