Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Outplacement

Wanneer u als werkgever het besluit heeft moeten nemen om één of meer medewerkers te moeten ontslaan, dan heeft dat grote gevolgen voor de medewerker(s) die het betreft, voor uzelf en voor de medewerkers die achter blijven. Het ontslag kan allerlei emoties oproepen en voor alle partijen kan er veel veranderen.

Ik bied begeleiding bij outplacement van uw medewerkers. Dat doe ik in twee fasen:

1. Interne Oriëntatie:

Doel: We zullen stilstaan bij het verlies van de baan en de emoties die daarbij een rol spelen. Als de medewerker de situatie in een ander perspectief kan gaan zien, komen er vaak nieuwe mogelijkheden in beeld. We gaan werken aan meer inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en interesses en van daaruit het (her)formuleren van het beroepsperspectief.

Inhoud Interne Oriëntatie: ‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’.

 • Een inventarisatie van persoonlijke levens- en werkervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van een biografie-opdracht.
 • Zelfbeeldanalyse (o.m. door invullen persoonlijkheidsvragenlijst), inzicht in kwaliteiten, valkuilen en  uitdagingen.
 • Talenten Motivatie Analyse (TMA) en Beroepskeuzetest (BAIA) (online).
 • Eventueel de Werkenergie Analyse: de werknemer krijgt meer inzicht in zijn/haar energie- en stressbronnen op organisatie en functieniveau. Zodoende kan de medewerker bepalen welke toekomstige acties effectief zijn om zijn/haar bevlogenheid te verhogen.
 • Meer inzicht krijgen in drijfveren, interesses en wensen en idealen voor de toekomst.
 • Zicht krijgen op belemmerende en ondersteunende kernovertuigingen.
 • Een analyse maken van enkele gewenste functies, beroepsgroepen, werkomgevingen etc.
 • Het opstellen van een concreet persoons- en beroepsprofiel.

2. Externe Oriëntatie:

Doel: Het zoeken en vinden van een nieuwe passende functie.

Inhoud Externe Oriëntatie: gerichte oriëntatie op de arbeidsmarkt:

 • Het opstellen van een zoekprofiel en een plan van aanpak op korte en lange termijn om het gewenste beroepsperspectief te kunnen bereiken.
 • Aan de hand van de geformuleerde gewenste  functie(s): oriëntatie op de arbeidsmarkt, vacature-analyses maken, telefoonscript en telefoongesprekken voorbereiden. Het eigen netwerk in kaart brengen.
 • Voorbereiden, oefenen en evalueren van  netwerkgesprekken, werkbezoeken en sollicitatiegesprekken.
 • Het maken en/ of updaten van het LinkedIn-profiel.
 • Het opstellen van gerichte sollicitatiebrieven en daarbij te voegen curriculum vitae en/of resumé. Ik geef concrete feedback.
 • Eindrapportage en evaluatie van de  outplacementbegeleiding.

Werkwijze:

 • Oriënterend gesprek van 1,5 uur waarin vraagstelling en doel centraal staat
 • 8 à 10 gesprekken (met eventueel nog enkele coachgesprekken).
 • De medewerker doet opdrachten tussen de gesprekken door.

 Leenders Loopbaancoaching heeft een scoringspercentage van 80 % van kandidaten naar ander werk bij outplacementtrajecten!