Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Re-integratie spoor 1

Wanneer één van uw medewerkers ziek is of ziek is geweest, kunnen we kijken wat er nodig is voor hem of haar om op een goede manier in de eigen functie te reïntegreren. Is er voldoende vertrouwen om terug te keren naar de eigen werkplek? Wat kan zijn of haar vitaliteit vergroten?

Re-integratie bij de eigen werkgever wordt Re-integratie 1e spoor genoemd. Ik begeleid uw medewerker graag bij dit Re-integratie-proces. Intensieve coaching staat hierbij voorop. De bedrijfsarts heeft hierbij een adviserende rol naar zowel de medewerker als naar u als werkgever. We onderzoeken samen met u of de werkplek van de medewerker voldoet of mogelijk voor optimaler ingericht kan worden. Het tempo waarin en het aantal uren per week dat de medewerker weer kan werken, wordt afgestemd met de bedrijfsarts.

Om het zelfvertrouwen van de medewerker te vergroten, kunnen we in ieder geval stilstaan bij de vragen:

 ‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’.

  • Een inventarisatie van de situatie, persoonlijke levens- en werkervaringen (bijvoorbeeld in de vorm van een biografie-opdracht).
  • Zelfbeeldanalyse (o.m. door invullen persoonlijkheidsvragenlijst), inzicht in kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.
  • Talenten Motivatie Analyse (TMA) en Beroepskeuzetest (BAIA) (online) of de Werkenergie Analyse (online) waarbij de werknemer meer inzicht krijgt in zijn/haar energie- en stressbronnen op organisatie en functieniveau. Zodoende kan de medewerker bepalen welke toekomstige acties effectief zijn om zijn/haar bevlogenheid te verhogen.
  • Meer inzicht krijgen in drijfveren, waarden, interesses en zingevende factoren.

Het herstel na de ziekte van uw medewerker staat centraal. Het gaat erom dat hij of zij de eigen kracht weer terugvindt om weer goed te functioneren op de eigen werkplek. Als dit laatste niet mogelijk is, dan kan er gedacht worden aan herplaatsing naar een andere plek binnen dezelfde organisatie of eventueel het zoeken van een andere baan buiten de organisatie (Zie Re-integratie 2e spoor).

Werkwijze:

  • Oriënterend gesprek van 1,5 uur waarin vraagstelling en doel centraal staat.
  • Aantal bijeenkomsten ligt aan de vraag en kunnen we nader afstemmen.
  • Tussen de gesprekken door doet de medewerker thuiswerk-opdrachten.