Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Re-integratie spoor 2

Een van uw medewerkers is langdurig ziek. Wanneer door de arbo-arts wordt vastgesteld dat deze medewerker niet meer kan terugkeren naar de eigen of een andere passende functie in de organisatie, dan moet een Reïntegratie 2e spoor-traject worden opgestart.

Volgens de Wet Poortwachter moeten werkgever en werknemer aan een inspanningsverplichting voldoen. U dient gedurende 2 jaar goed aan te kunnen tonen welke inspanningen er daadwerkelijk zijn verricht bij het vinden van een passende interne of externe oplossing. Laat u dit na, dan ontvangt u van het UWV zeer waarschijnlijk geen toestemming om uw medewerker na 2 jaar ziekteverzuim te ontslaan. Een 2e spoortraject en de rapportages die worden opgesteld, vormen een belangrijk onderdeel van uw dossier.

Een oriënterend kennismakingsgesprek kan plaatsvinden enerzijds tussen de medewerker en mij en anderzijds tussen de medewerker en mij en u als verantwoordelijke in de organisatie.

Als re-integratiecoach verdiep ik mij vooraf in de door u als werkgever toegestuurde FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) en de rapportage van de Arbeidsdeskundige. Uw medewerker kan bij mij na een intakegesprek begeleiding ontvangen in fase A en/of fase B van het 2e spoortraject.

Fase A: Interne oriëntatie

Inhoud: ‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’.

 • Een inventarisatie van situatie, verwerking van het mogelijke verlies van de baan, persoonlijke levens- en werkervaringen (bijvoorbeeld in de vorm van een biografie-opdracht).
 • Zelfbeeldanalyse (o.m. door invullen persoonlijkheidsvragenlijst), inzicht in kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.
 • Talenten Motivatie Analyse (TMA) en Beroepskeuzetest (BAIA) (online) of de Werkenergie Analyse (online) waarbij de werknemer meer inzicht krijgt in zijn/haar energie- en stressbronnen op organisatie en functieniveau. Zodoende kan de medewerker bepalen welke toekomstige acties effectief zijn om zijn/haar bevlogenheid te verhogen.
 • Meer inzicht krijgen in drijfveren, interesses en wensen en idealen voor de toekomst.
 • Zicht krijgen op belemmerende en ondersteunende kernovertuigingen.
 • Een analyse maken van enkele gewenste functies, beroepsgroepen, werkomgevingen etc.
 • Het opstellen van een concreet persoons- en beroepsprofiel.

In deze eerste fase kijken we al of er reële plaatsingsmogelijkheden voor de medewerker zouden kunnen zijn. Lichamelijke- en psychische klachten en/of een mogelijke arbeidsbeperking worden in deze fase in de oriëntatie meegenomen.

Van fase A stel ik een rapportage op. Ik stem de inhoud eerst met de medewerker af, hij/zij tekent voor gezien en ontvangt een exemplaar. Daarna stuur ik de rapportage naar u als werkgever toe.

Fase B. Externe Oriëntatie

Inhoud Externe Oriëntatie: Gerichte oriëntatie op de arbeidsmarkt/ het zoek- en sollicitatieproces

 • Het opstellen van een zoekprofiel en een plan van aanpak op korte en lange termijn om het gewenste beroepsperspectief te kunnen bereiken.
 • Opstellen van het curriculum vitae van de werknemer en een basis sollicitatiebrief.
 • Tijdens gesprekken over een aanstelling begeleid ik de medewerker bij de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.
 • Aan de hand van de geformuleerde gewenste  functie(s): oriëntatie op de arbeidsmarkt, vacature-analyses maken, telefoonscript en telefoongesprekken voorbereiden.
 • Voorbereiden, oefenen en evalueren van netwerkgesprekken, werkbezoeken en sollicitatiegesprekken. Begeleiden bij het opbouwen van een eigen netwerk.
 • Het maken en/ of updaten van het LinkedIn-profiel.
 • Het opstellen van gerichte sollicitatiebrieven en daarbij te voegen curriculum vitae en/of resumé. De medewerker krijgt daarop concrete feedback.

In deze fase streven we naar een reële plaatsingsmogelijkheid. Desgewenst zoeken we eerst een stage of een werkervaringsplaats.

Om u als werkgever op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, stel ik in fase B ook een rapportage op. Ik stem de inhoud eerst met de medewerker af, hij/zij tekent voor gezien en ontvangt een exemplaar. Na afronding van het gehele traject ontvangen u als werkgever en de medewerker een eindrapportage.

De doelstelling van Re-integratie 2e spoor is een andere passende functie te vinden. Indien scholing ingekocht moet worden zal ik dat met u als opdrachtgever overleggen. Alle rapportages dragen bij aan een voor het UWV benodigde onderbouwing van uw inspanningsverplichting.