Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Ander werk na ziekte (Re-integratie spoor 2)

Je bent langdurig ziek. Wanneer door de arbo-arts wordt vastgesteld dat je niet meer kunt terugkeren naar je eigen of een andere passende functie in jouw organisatie (spoor 1), dan moeten je werkgever en jij volgens de Wet Poortwachter aan een inspanningsverplichting voldoen. Van jullie beiden wordt verwacht dat er alles aan wordt gedaan om voor jou een passende externe functie te vinden.

Werken jij of je werkgever daaraan onvoldoende mee, dan kunnen er sancties vanuit het UWV volgen. Voor jezelf kan dat betekenen dat je gekort wordt op je WW- of WIA- uitkering.

Een oriënterend kennismakingsgesprek kan plaatsvinden enerzijds tussen jou en mij en anderzijds tussen jou, mij en je leidinggevende of iemand anders van jouw organisatie.

Als re-integratiecoach verdiep ik mij vooraf in de door jou of je werkgever toegestuurde FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) en de rapportage van de Arbeidsdeskundige. Je kunt bij mij  begeleiding ontvangen in zowel fase A als fase B van het 2e spoortraject.

Fase A: Interne oriëntatie

Inhoud: ‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’.

 • Een inventarisatie van je situatie, verwerking  van het verlies van je baan, persoonlijke levens- en werkervaringen (bijvoorbeeld in de vorm van een biografie-opdracht).
 • Zelfbeeldanalyse (o.m. door invullen persoonlijkheidsvragenlijst), inzicht in kwaliteiten, valkuilen en  uitdagingen.
 • Talenten Motivatie Analyse (TMA) en Beroepskeuzetest (BAIA) (online) of de Werkenergie Analyse (online) waarbij je meer inzicht krijgt in jouw energie- en stressbronnen op organisatie en functieniveau en zodoende kunt bepalen welke toekomstige acties effectief zijn om jouw bevlogenheid te verhogen.
 • Meer inzicht krijgen in drijfveren, interesses en wensen en idealen voor de toekomst.
 • Een analyse maken van enkele gewenste functies, beroepsgroepen, werkomgevingen etc.
 • Het opstellen van een concreet persoons- en beroepsprofiel.

In deze eerste fase kijken we al of er reële plaatsingsmogelijkheden voor je zouden kunnen zijn.

Lichamelijke- en psychische klachten en/of een mogelijke arbeidsbeperking worden in deze fase in de oriëntatie meegenomen.

Van fase A stel ik een rapportage op. Ik stem met jou eerst de inhoud daarvan af, je tekent voor gezien en ontvangt een exemplaar. Daarna stuur ik de rapportage naar je werkgever toe.

Fase B. Externe Oriëntatie

Inhoud Externe Oriëntatie: Gerichte oriëntatie op de arbeidsmarkt/ het zoek- en sollicitatieproces

 • Het opstellen van een zoekprofiel en een plan van  aanpak op korte en lange termijn.
 • Opstellen van je curriculum vitae en een basis sollicitatiebrief.
 • Het maken en/ of updaten van het LinkedIn-profiel.
 • Aan de hand van de geformuleerde gewenste functie(s): oriëntatie op de arbeidsmarkt, vacature-analyses maken, telefoonscript en telefoongesprekken voorbereiden.
 • Voorbereiden, oefenen en evalueren van netwerkgesprekken, werkbezoeken en sollicitatiegesprekken. Begeleiden bij het opbouwen van een eigen netwerk.
 • Het opstellen van gerichte sollicitatiebrieven en  daarbij te voegen curriculum vitae en/of resumé. Je krijgt daarop concrete feedback.

In deze fase streven we naar een reële plaatsingsmogelijkheid voor je. Desgewenst zoeken we eerst een stage of een werkervaringsplaats.

Om jou en je werkgever op de hoogte te houden van de ontwikkelingen stel ik in fase B ook een rapportage op. Ik stem met jou eerst de inhoud daarvan af, je tekent voor gezien en ontvangt een exemplaar. Na afronding van het gehele traject ontvangen jij en je werkgever een eindrapportage.

De doelstelling van Re-integratie 2e spoor is een andere passende functie voor je te vinden. Indien scholing ingekocht moet worden, zal ik dat met je werkgever overleggen.