Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Andere baan vinden (Outplacement)

Stel je jezelf een van de volgende vragen?

 • Mijn functie komt te vervallen. Wat nu?
 • Mijn functie gaat helemaal veranderen. Kan ik voldoen aan de nieuwe functie-eisen?
 • Mijn ontslag roept allerlei emoties bij mij op. Hoe ga ik daar mee om?
 • Ik heb het gevoel dat ik niet meer in deze organisatie pas, waardoor komt dat?
 • Hoe kan ik mij oriënteren op een functie buiten mijn huidige organisatie?
 • Hoe kom ik in contact met een nieuwe werkgever?
 • Op welke functie kan ik nu gaan solliciteren?

Nadat je hebt gehoord van je leidinggevende of van je HRM-adviseur dat je binnen een bepaalde termijn naar een andere baan moet gaan zoeken, wil je waarschijnlijk graag ondersteuning hebben bij de wijze waarop je dit kunt gaan aanpakken. Deze begeleiding bestaat uit 2 fasen:

1. Interne Oriëntatie:

Doel: We zullen stilstaan bij het verlies van je baan en de emoties die daarbij een rol spelen. Als je je situatie in een ander perspectief kunt gaan zien, komen er vaak nieuwe mogelijkheden in beeld.

Inhoud Interne Oriëntatie: ‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’.

 • Een inventarisatie van persoonlijke levens- en werkervaringen, bijvoorbeeld in de vorm van een biografie-opdracht.
 • Zelfbeeldanalyse (o.m. door invullen persoonlijkheidsvragenlijst), inzicht in kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.
 • Talenten Motivatie Analyse (TMA) en Beroepskeuzetest (BAIA) (online) of de Werkenergie Analyse (online) waarbij je meer inzicht krijgt in jouw energie- en stressbronnen op organisatie en functieniveau en zodoende kunt bepalen welke toekomstige acties effectief zijn om jouw bevlogenheid te verhogen.
 • Meer inzicht krijgen in drijfveren, interesses en wensen en idealen voor de toekomst.
 • Zicht krijgen op belemmerende en ondersteunende kernovertuigingen.
 • Een analyse maken van enkele gewenste functies, beroepsgroepen, werkomgevingen etc., waarna je een duidelijke keuze kunt maken welk beroepsperspectief het meest inspirerend en passend voor je is.
 • Het opstellen van een concreet persoons- en beroepsprofiel.

2. Externe Oriëntatie:

Doel: Het zoeken en vinden van een nieuwe passende functie.

Inhoud Externe Oriëntatie: gerichte oriëntatie op de arbeidsmarkt:

 • Het opstellen van een zoekprofiel en een plan van aanpak op korte en lange termijn om het gewenste beroepsperspectief te kunnen bereiken.
 • Aan de hand van de geformuleerde gewenste  functie(s): oriëntatie op de arbeidsmarkt, vacature-analyses maken,  telefoonscript en telefoongesprekken voorbereiden. Het eigen netwerk in  kaart brengen.
 • Voorbereiden, oefenen en evalueren van netwerkgesprekken, werkbezoeken en sollicitatiegesprekken.
 • Het maken en/ of updaten van het LinkedIn-profiel.
 • Het opstellen van gerichte sollicitatiebrieven en daarbij te voegen curriculum vitae en/of resumé. Je krijgt daarop van mij concrete  feedback.
 • Eindrapportage en evaluatie van de  outplacementbegeleiding.

 

Werkwijze:

 • Oriënterend gesprek van 1,5 uur waarin vraagstelling en doel centraal staat
 • 8 à 10 gesprekken (met eventueel nog enkele coachgesprekken).
 • Tussen de gesprekken door doe je thuiswerkopdrachten.