Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Begeleiding bij stress & burnout

  • Heb je het gevoel dat je niet voldoende energie hebt voor de dingen  die je graag wilt doen?
  • Ben je zo druk dat je geen ruimte meer vindt om tot jezelf te  komen?
  • Wanneer ben je in ‘flow’ en heb je het gevoel dat je ‘vleugels’  hebt?
  • Kun je je minder goed concentreren, slaap je slechter dan normaal?
  • Hoe vitaal en energiek ben je eigenlijk?

In de huidige maatschappij wordt van mensen verwacht dat ze zich in allerlei rollen kunnen manifesteren, zowel privé als op het werk. Veel mensen stellen daarbij hoge eisen aan zichzelf. Dit roept stress op. Een beetje stress is niet erg, maar teveel stress kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Stress en/of burnout kan ontstaan tijdens werk- en/of privé-situaties. Er is vaak een opeenstapeling van factoren zoals werkstress, relatieproblemen, het verlies van een dierbare, een chronische ziekte of een schokkende gebeurtenis. Er kan sprake zijn van grote verschillen tussen verwachtingen en daadwerkelijke resultaten. En er is teveel het gevoel iets te ‘moeten’ in plaats van te ‘willen’.

Hoe kijk je hier zelf tegen aan? Gaat het je makkelijk af? Kun je dicht bij jezelf blijven?

Samen gaan we aan de slag om antwoorden te vinden op deze vragen zodat:

  • je een betere balans vindt tussen werk en privé.
  • je je energie beter kunt verdelen over verschillende activiteiten.
  • het je beter af  gaat om realistische doelen te stellen en deze doelen te halen.
  • je een gezonde afwisseling vindt tussen inspanning en ontspanning.
  • je beter grenzen kan stellen en het maken van keuzes makkelijker gaat.

Ik werk o.a. met de methodiek van Flow-Wolf en van Carlo Mittendorff bij de begeleiding van mensen die te maken hebben met stress, overspannenheid of burnout. Je kunt bij mij een burnouttest en/of een werkdruktest invullen en de Werkenergie Analyse (online) waarbij je meer inzicht krijgt in jouw energie- en stressbronnen op organisatie en functieniveau en zodoende kunt bepalen welke toekomstige acties effectief zijn om jouw bevlogenheid te verhogen.

Flow voel je als je heel graag met iets bezig bent, je doet het met hart en ziel en je vergeet de tijd.

Positieve stress heb je nodig om een prestatie te leveren. Dan produceert ons lichaam adrenaline. Je voelt je actief, je kunt veel aan.

Negatieve stress is spanning die te lang duurt of wanneer er te weinig tijd is om te herstellen van een inspanning. Als je langdurig moet presteren, deadlines moet halen etc. en er langdurig adrenaline wordt geproduceerd, dan maakt het lichaam een stresshormoon (cortisol) aan waardoor je je gedeprimeerd en machteloos voelt.

Dit kan leiden tot vermoeidheid, concentratiestoornissen, hoofdpijn, maagpijn en slaapstoornissen.

Burnout is een proces waarbij een steeds verder toenemende weerzin tegen je werk en de mensen met wie je werkt uiteindelijk leidt tot een gevoel van vermoeidheid en uitputting.

Overspannenheid is een toestand die kan ontstaan door langdurige stress, niet meer helder kunnen denken en voelen, totaal afgeknapt zijn.

Werkwijze:

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met thuiswerkopdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Bij de vaststelling van het tarief houd ik rekening met draagkracht.

Ik ben actief lid van het netwerk Begeleiding bij Stress & Burnout.

http://www.burnoutenstress.nl