Marian Leenders

Praktisch

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met opdrachten en spreken we een aantal sessies af.

Voor uw levensvragen

Zit je thuis of op je werk niet lekker in je vel? Dan ben je welkom om samen op zoek te gaan naar antwoorden op je vragen: Vindjebron levenscoaching

Werk na ziekte (Re-integratie spoor 1)

Wanneer je ziek bent of ziek bent geweest, kunnen we kijken wat jij nodig hebt om op een goede manier in je eigen functie te reïntegreren. Heb je voldoende vertrouwen om terug te keren naar je eigen werkplek? Wat kan je vitaliteit vergroten?

Reïntegratie bij je eigen werkgever wordt Re-integratie 1e spoor genoemd. Ik begeleid je graag bij dit Re-integratie-proces. Intensieve coaching staat hierbij voorop. De bedrijfsarts heeft hierbij een adviserende rol naar je leidinggevende/ werkgever. We onderzoeken samen met je werkgever of je werkplek voldoet of mogelijk voor jou optimaler ingericht kan worden. Het tempo waarin en het aantal uren per week dat je weer kunt werken, wordt afgestemd met de bedrijfsarts.

Om je zelfvertrouwen te vergroten, kunnen we in ieder geval stilstaan bij de vragen:

 ‘Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’.

  • Een inventarisatie van je situatie, persoonlijke levens- en werkervaringen (bijvoorbeeld in de vorm van een biografie-opdracht).
  • Zelfbeeldanalyse (o.m. door invullen persoonlijkheidsvragenlijst), inzicht in kwaliteiten, valkuilen en  uitdagingen.
  • Talenten Motivatie Analyse (TMA) en Beroepskeuzetest  (BAIA) (online) of de Werkenergie Analyse (online) waarbij je meer inzicht krijgt in jouw energie- en stressbronnen op organisatie en functieniveau en zodoende kunt bepalen welke toekomstige acties effectief zijn om jouw bevlogenheid te verhogen.
  • Meer inzicht krijgen in drijfveren, waarden, interesses en zingevende factoren.

Jouw herstel na je ziekte staat centraal. Het gaat erom dat je je je eigen kracht weer terugvindt om weer goed te functioneren op je eigen werkplek. Als dit laatste niet mogelijk is, dan kan er gedacht worden aan herplaatsing naar een andere plek binnen dezelfde organisatie of eventueel het zoeken van een andere baan buiten de organisatie (zie Re-integratie 2e spoor).

 

Werkwijze:

  • Oriënterend gesprek van 1,5 uur waarin vraagstelling en doel centraal staat.
  • Aantal bijeenkomsten ligt aan de vraag en kunnen we nader afstemmen.
  • Tussen de gesprekken door doe je thuiswerk-opdrachten.